Hege Myhre

Førsteamanuensis Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
hege.myhre@nord.no
Tlf:
+47 74022533
Mobil:
Kontor:
Levanger, C Nylåna 4.333

Om meg/bakgrunn

Jeg har jobbet innenfor lærerutdanning siden 2003 - først ved HiST i Trondheim, og deretter på Levanger siden 2010. 

Jeg er utdannet allmennlærer fra 1999, har hovedfag (mastergrad) i sosiologi fra 2002 og en doktorgrad i pedagogikk fra 2010.

Jeg har undervist mest i faget pedagogikk og elevkunnskap, på alle de tre ulike emnene i grunnskolelærerutdanningen, og jeg var leder for gruppa som utarbeidet nye emneplaner pedagogikkemnene på master GLU ved Nord universitet i 2016. Jeg har også utviklet emneplan og undervist i pedagogikk innenfor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og vært med på utarbeidelsen av masterutdanningen i musikk. 

Jeg har hatt mye undervisning innenfor forskningsmetode, og over flere år hatt ansvar for bacheloremnet på grunnskolelærerutdanningen. Jeg har også jobbet en del med desentralisert skoleutvikling i grunnskolefeltet. 

Jeg har over flere år vært trinnkoordinator på GLU. Fra høsten 2020 er jeg emneansvarlig for praksis ved grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet.  

I doktorgradsarbeidet forsket jeg på forholdet mellom rektorer og lærere i grunnskolen, med endrede styringstrukturer i utdanningssystemet som bakteppe. Jeg har erfaring fra undervisning og veiledning innenfor masterutdanningen i skoleledelse ved NTNU.​

Jeg er opptatt av sosial ulikhet og mangfold i skolen, og spesielt kjønnsperspektiver. Hovedoppgaven min i sosiologi fra 2002 tok for seg temaet kjønn og ledelse i lys av læreplanen og skolens praksis: 

https://www.utdanningsnytt.no/jenter-er-ledere/165828

https://www.adressa.no/forbruker/article120330.ece

http://kjonnsforskning.no/nb/2002/06/skolejenter-ledere-uten-vite-det


Jeg har et bredt interessefelt, men mine primære fagområder er skoleledelse, styring, skoleutvikling og lærerprofesjonalitet. Jeg er opptatt av grunnsyn og grunnleggende verdier innen politisk styring, ledelse og lærerprofesjonalitet, der makt, demokrati, samarbeid og autonomi er noen viktige stikkord. Forskningsmetodisk har jeg holdt mest på med kvalitative intervjuer, observasjoner og diskursanalyser.

Undervisning/veiledning

Emneansvarlig for Pedagogikk og elevkunnskap 2, som går 4. studieår.

​Emneansvarlig for praksis ved GLU.

Deltar i prosjekter innenfor desentralisert skoleutvikling - skoleutviklingsprosjekter ved grunnskoler i Trøndelag.

Veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå.  

Forskning

Jeg er tilknyttet flere forskningsgrupper. En av dem er "Profesjon, praksis og utvikling i barnehage og skole". Her arbeider vi for tiden med en antologi med tittelen "Profesjonalitet i en brytningstid". 

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/forskningsgrupper/Profesjon-praksis-utvikling

Den andre forskningsgruppa jeg er med i heter Sosial rettferdighet og mangfold i utdanning. Her er jeg leder for underprosjektet "En kasusstudie av språkutvikling og deltagelse i et flerspråklig oppvekstmiljø". 

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/forskningsgrupper/sosial-rettferdighet#&acd=0ef5669a-6e60-2f1c-5ee7-71d99e9bdf28

Jeg er også knyttet til en tverrfaglig forskningsgruppe som jobber med utvikling av læringsaktiviteter med basis i simuleringsteknologi.