Hege Rasmussen Eid

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
hege.r.eid@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 49
Mobil:
48045909
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Mitt navn er Hege Rasmussen Eid og jeg ble i juni 2020 ansatt som førsteamanuensis i psykisk helse ved Nord universitet. Før dette har jeg jobbet som psykiatrisk sykepleier ved Klinikk for rus og psykiatri ved Sykehuset Namsos, de siste 7 årene ved Alderspsykiatrisk poliklinikk.

Jeg disputerte med min PhD avhandling i november 2019. Min doktorgrad i medisin og helsefag (NTNU, medisinsk fakultet, institutt for psykisk helse) omhandler risikofaktorer for frontotemporal demens samt pårørendes opplevelser av tidlig sykdomsfase av frontotemporal demens.

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Psykisk helse ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og er også tilknyttet NTNU, Institutt for psykisk helse. For tiden arbeider jeg med forskningsprosjektet NYSAP. Dette prosjektet har som formål å utvikle samarbeidet med praksisfeltet med sikte på å øke og utvikle antall praksisplasser, øke formell veiledningskompetanse og ta i bruke digitale flager for å øke samarbeidet med praksisfeltet knyttet til sykepleierstudenter i praksis.Undervisning/veiledning

  • Emneansvarlig for praksisemnene SPU355 og SPU359 på tredjeåret på sykepleierutdanningen.
  • Er praksisveileder for sykepleierstudenter i første og tredje studieår.
  • Har undervisning om demens, geriatri, alderspsykiatri.
  • Har ferdighetsundervisning i grunnleggende sykepleie for førsteårs sykepleierstudenter.

Forskning

  • Har forsket spesielt på frontotemporal demens, både i min mastergrad og doktorgradsavhandling.