Heidi Hovland Ludviksen

Overingeniør Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
heidi.h.ludviksen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 67
Mobil:
Kontor:
FBA 244