Heidi Kristin Holmen

Førstelektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
heidi.k.holmen@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 54
Mobil:
Kontor:
Levanger, C Nylåna 4.334

Om meg/bakgrunn

Jeg har vært tilsatt ved lærerutdanningen på Levanger siden mai 2012. Tidligere arbeidet jeg som lærer i grunnskolen og som skolefaglig ansvarlig på kommunenivå. 
Jeg er utdannet allmennlærer med master i spesialpedagogikk og har videreutdanning i veiledningspedagogikk, skoleledelse og organisatorisk læring. Videre har jeg en førstelektorgrad basert på kompetanseområdene spesialpedagogisk arbeid, utvikling, læring og samarbeid i skolen som organisasjon og forebygging og håndtering av mobbing i skolen. 

I dag underviser jeg i faget pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanningen, samt at jeg veileder studenter på bachelor- og masternivå. 

Forskningsinteressene mine er knyttet til elevenes læringsmiljø, herunder forebygging og håndtering av mobbing, læring og utvikling i profesjonsfellesskap og lærerrollen i utdanning, yrkesliv og profesjonsfellesskapet.