Hennie Skaufel

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
hennie.skaufel@nord.no
Tlf:
+47 74 02 29 37
Mobil:
48234491
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 156