Henning Reiss

Førsteamanuensis Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
henning.reiss@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 76
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2009

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Dr. rer. nat. fra Universitet i Oldenburg, Tyskland (2005)
Jeg arbeidet som postdoc ved  Senckenberg Institute i Tyskland og ved Universitetet i Groningen i Holland på flere forskningsprosjekter innenfor marinøkologi, antropogen påvirkning på benthossystemer og økosystemforvaltning (til 2011).

Kompetanseområder:
Benthos økologi, benthiske næringsnett, modellering av utbredelse, effekter av klimaendringers på benthos, antropogen påvirkning på marine økosystem, bærekraftig økosystemforvaltning

Undervisning/veiledning:
PhD veiledning i marine økologi
Veiledning av MSc- og BSc-oppgaver i marin økologi
Koordinator og foreleser på BSc- og MSc-kurs i marin økologi