Henrik Dvergsdal

Amanuensis Handelshøgskolen
E-post:
henrik.dvergsdal@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 89
Mobil:
+47 470 40 444
Kontor:
Bodø, Møkvedgården 251

Om meg/bakgrunn

Arbeidsområder:
Amanuensis ved IT-seksjonen, Handelshøgskolen i Bodø.
 
Doktorgradsstudent ved NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
 
Faglige interesser/undervisningsområder:
•Menneske-maskininteraksjon
•IKT og samfunn
•Programmering og algoritmer.

Bakgrunn:
Utdanning/Education:
Akademisk grad/Academic degree: MSc
Hovedfag/Master degree: Computer Science