Hilde Berit Moen

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
hilde.b.moen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 49
Mobil:
Kontor:
CAMPUS E333

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
UTDANNING:

- PhD i sosiologi, Universitetet i Nordland (2010)

- Cand. Polit. (hovedfag) i sosiologi og sosialpolitikk, Universitetet i Tromsø (2003).

- Cand. mag.: 2-årig kandidatstudium i Organisasjon og Administrasjon (m/statsvitenskap), Personalledelse og Kompetanseutvikling, og Mellomfag i sosiologi, Høgskolen i Bodø (1999).

ARBEIDSERFARING:
Aug. 2014 - d.d.: Førsteamanuensis i sosialt arbeid, Fakultet for Samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Aug. 2018 - d.d.: Miljøterapeut (delstilling), Regional Døgnenhet, Regionalt senter for Spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset.

Aug. 2013 - aug. 2014: Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Sept. 2011 – aug. 2013: Forsker, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Aug. 2010 - des. 2010: Førsteamanuensis, Fakultet for Samfunnsvitenskap, Høgskolen i Bodø

2005 – 2010: Doktorgradsstipendiat, Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Bodø.

Aug. 2003 - 2005: Høgskolelektor, Statens Kunnskaps- og Utviklingssenter for helhetlig Rehabilitering (SKUR), Høgskolen i Bodø.

Kompetanseområder:
Sosiologi: sosiologisk teori, helsesosiologi, langvarig sykdom, sykdomserfaringer (illness), psykisk helse, spiseforstyrrelser, sosialt arbeids teorier, sosiale problem, kvalitativ metode, akademisk skriving.

Undervisning/veiledning:
Undervisning:
Bachelor i sosialt arbeid og barnevern: Introduksjon til sosialt arbeid, Arbeid med sosiale problemer, Moderne sosiologisk teori, Den sosiale kroppen: Spiseforstyrrelser & psykisk helse. 

Master i sosialt arbeid: Teorier og metoder i sosialt arbeid, Institusjonelle rammer for sosialt arbeid, Akademisk skriving for masteroppgave. 

Master i sosiologi: Nyere sosiologisk teori med temafordypninger. 

Veiledning:
- Bacheloroppgaver, Sosialt arbeid og barnevern

- Masteroppgaver, Sosialt arbeid. 

- PhD i sosiologi

Forskning:
Helsesosiologi, sykdom og helse i sosiologisk perspektiv. 
Spiseforstyrrelser, sykdomserfaringer og behandlingserfaringer. Velferdstjenesteforskning.

Tidligere forskningserfaring:
Prosjektleder: Kvalitativ studie av sykdoms- og behandlingserfaringer hos personer med spiseforstyrrelser, ved spesialenhet for spiseforstyrrelser.

Publikasjoner:
​Link til Cristin