Hilde Guddingsmo

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
hilde.guddingsmo@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 24
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg er for tiden tilsatt som stipendiat ved vernepleieutdanningen i Namsos, hvor jeg arbeider med en doktorgrad i sosialt arbeid tilknyttet NTNU. I doktorgradsprosjektet har jeg fokus på selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming og bruk av kreative metoder i forskning. 

Jeg har tidligere arbeidet med utviklingsprosjekt rettet mot arbeid med utsatt ungdom i NAV, samt som kulturarbeider med revy og teater.

Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet.

Bakgrunn

  • Bachelorgrad i pedagogikk fra NTNU (2003).
  • Revymedarbeider ved Norsk Revyfaglig Senter (2005-2008).
  • Mastergrad i pedagogikk, fordypning Rådgivning fra NTNU (2011)
  • Prosjektkoordinator i NAV, prosjekt «Vi bærre gjer det!» (utsatt ungdom) (2011-2014)
  • Undervisningsstilling ved vernepleieutdanningen i Namsos (2014 -).
  • Stipendiat i sosialt arbeid ved NTNU (2016 - )
Undervisning/veiledning

Jeg underviser ved ulike utdanninger i fakultetet på temaene pedagogikk, kommunikasjon, drama/teater, veiledning, aksjonsforskning, kultur og helse, samt selvbestemmelse hos personer med funksjonsnedsettelser. Jeg tar også oppdrag på andre fakultet i universitetet. 


Forskning

Deltaker i forskningsgruppa Samfunnsdeltagelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper ved fakultetet.

Doktorgradsprosjektet mitt Perspektiver på selvbestemmelse har fokus på hvordan personer med funksjonsnedsettelser som bor i bofellesskap opplever egen selvbestemmelse, med metodeutvikling i kreative workshops.

Studien har inngått i praksisforskningsprosjektet Omfattende tjenester i andres hjem (2015-2019), eid og ledet av NTNU Samfunnsforskning med NTNU og Nord Universitet, og gjennomført i samarbeid med seks kommuner i Trøndelag.

Aktiv i Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming.

Opptatt av å utvikle metoder som sikrer deltakelse hos marginaliserte grupper i forskning.