Hilde Hermansen

Seniorrådgiver Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
hilde.hermansen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 21
Mobil:
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 215

Om meg/bakgrunn

Jeg er tilsatt som seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, studiested Bodø.  Senteret er en del av Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag og jobber for å fremme kunst og kulturfagene i alle deler av opplæringsløpet.


Arbeidsområde
 • VGO: Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur og håndverk, design og produktutvikling
 • Grunnskole: Kunst og håndverk 
 • Estetiske læringsprosesser
 • Samisk samtidskunst

Utdanning
 • Master i formgiving, kunst og håndverk (HiT)
 • 3-årig faglærerutdanning i formgiving med fordypning i bilde  (Telemark lærerhøgskole)
 • Årsenhet i formgiving og produktutvikling (Statens lærerhøgskole i forming Blaker)
 • Årsenhet i kunsthistorie (UiO)
 • 30 stp i IKT og formgivingsfag (UiT)
 • Div. studier: Renessansens monumentalmaleri i Roma og Firenze (UiO), Innovasjon og entreprenørskap (Høgskolen i Bodø), Foto og grafikk (OsloMet)

Praksis
 • Faglærer i videregående skole
 • Lærer i grunnskole og kulturskole
 • Seniorrådgiver Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen