Ingjerd Gåre Kymre

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ingjerd.g.kymre@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 76
Mobil:
+47 908 33 784
Kontor:
Bodø, Hoved Campus E203

Om meg/bakgrunn

Prodekan utrdanning fra august 2018
Studieprogramansvarlig Master i klinisk sykepleie fra august 2014 til august 2018
Studieprogramansvarlig for Master i spesialsykepleie fra 2016-2018

PhD i Studier av profesjonspraksis, april 2014

 Barnesykepleier,- har tildligere jobbet ved nyfødt intensiv avdeling Nordlandssykehuset HF, Bodø