Ingunn Skjesol

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ingunn.skjesol@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 29
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 321

Om meg/bakgrunn

Jeg er faggruppeleder for vernepleie og psykisk helsearbeid i Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

De siste årene har jeg jobbet med en doktorgrad i sosialt arbeid der jeg har fokusert på tverrfaglig samhandling i tjenester for barn og familier. Før jeg begynte som ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og senere i Nord universitet jobbet jeg som vernepleier i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv.

Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet.

Bakgrunn

  • Bachelorgrad i vernepleie fra Høgskolen i Nord- Trøndelag (2004).
  • Vernepleier i Verran kommune (2004-2009).
  • Veiledning og konsultasjonsmetodikk (2005-2009)
  • Høgskolelærer og lektor ved vernepleieutdanninga i Namsos (2009-2014).
  • PhD stipendiat (2014-2018)
  • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn fra NTNU (2011).
  • Doktorgrad i samfunnsvitenskap og sosialt arbeid fra NTNU (2019).

​Foto: Brynhild Bye-Tiller

Undervisning/veiledning

Utdanning

Jeg underviser ved ulike utdanninger i fakultetet på temaene;  tverrfaglig samhandling, arbeidsformer i rehabilitering og habilitering, etikk, helsefremming, lavterskeltjenester, brukermedvirkning, kommunikasjon og kvalitativ metode.  Jeg tar også oppdrag på andre fakultet i universitetet. 

I tillegg er jeg opptatt av hvordan vi bruker digitale muligheter for samhandling og samskaping, og veileder studenter og ansatte i bruk av ulike digitale verktøy som NVivo, Endnote og Office 365. 

Forskning

Deltaker i forskningsgruppa Psykisk helse​ ved fakultetet og assosiert medlem i gruppa Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper . I tillegg er jeg assosiert medlem i Forskningsgruppa for forebyggende og helsefremmende tiltak ved RKBU Nord UiT.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg utforsket samhandlingen i tre norske familie senter. Sentrene er inspirert av samhandlingsmodellen Familiens hus, en modell der ulike tjenester som skal støtte barn, unge og deres familier er samlokalisert. Prosjektet har tittelen Familiens hus som arena for helsefremming.​ 


Familiens hus som arena for helsefremming

​Sammen med andre medlemmer i forskningsgruppa ved UiT deltar jeg i Prosjektet IAS- Increasing accessibility of integrated ECEC services to support all families with young children , et Erasmus+ prosjekt der Norge, Belgia, Slovenia, Finnland og Polen deltar.

I prosjektet SAMMEN om oppvekstfelleskapet- foreldremøter med rom for alle  samarbeider jeg med Levanger kommune for å utvilke foreldremøtene i skolen til å bli en mer inkluderende arena. Målet er å styrke medborgerskap gjennom å videreutvikle foreldremøte i grunnskolen til å bli en arena for samskaping av oppvekstfellesskaper mellom foreldre, barn og unge, skoler og lokalsamfunn.

Jeg deltar også i KoRiP | Kvalitet og relevans i praksis- Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger . Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Namsos, og Sykehusapotekene i Midt-Norge ved Sykehusapoteket i Namsos, finansiert av regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon Helse Midt- Norge. Prosjektet hensikt er å øke kvalitet og relevans av tverrprofesjonell praksis for helseprofesjonsutdanninger. ​