Ingunn Skjesol

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ingunn.skjesol@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 29
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 321

Om meg/bakgrunn

Jeg er faggruppeleder for vernepleie og psykisk helsearbeid i Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 

De siste årene har jeg jobbet med en doktorgrad i sosialt arbeid der jeg har fokusert på tverrfaglig samhandling i tjenester for barn og familier. Før jeg begynte som ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og senere i Nord universitet jobbet jeg som vernepleier i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv.

Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet.

Bakgrunn

  • Bachelorgrad i vernepleie fra Høgskolen i Nord- Trøndelag (2004).
  • Vernepleier i Verran kommune (2004-2009).
  • Veiledning og konsultasjonsmetodikk (2005-2009)
  • Høgskolelærer og lektor ved vernepleieutdanninga i Namsos (2009-2014).
  • PhD stipendiat (2014-2018)
  • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn fra NTNU (2011).
  • Doktorgrad i samfunnsvitenskap og sosialt arbeid fra NTNU (2019).

​Foto: Brynhild Bye-Tiller

Undervisning/veiledning

Utdanning

Jeg underviser ved ulike utdanninger i fakultetet på temaene;  tverrfaglig samhandling, arbeidsformer i rehabilitering og habilitering, etikk, helsefremming, lavterskeltjenester, brukermedvirkning, kommunikasjon og kvalitativ metode.  Jeg tar også oppdrag på andre fakultet i universitetet. 

I tillegg er jeg opptatt av hvordan vi bruker digitale muligheter for samhandling og samskaping, og veileder studenter og ansatte i bruk av ulike digitale verktøy som NVivo, Endnote og Office 365. 

Forskning

Deltaker i forskningsgruppa Psykisk helse​ ved fakultetet og assosiert medlem i gruppa Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper . I tillegg er jeg assosiert medlem i Forskningsgruppa for forebyggende og helsefremmende tiltak ved RKBU Nord UiT.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg utforsket samhandlingen i tre norske familie senter. Sentrene tilbyr samlokaliserte familiestøttende tjenester fpr narm, unge og deres familier. Prosjektet har tittelen Familiens hus som arena for helsefremming.​ 

Familiens hus som arena for helsefremming

​I prosjektet SAMMEN om oppvekstfelleskapet- foreldremøter med rom for alle samarbeider jeg med Levanger kommune for å utvilke foreldremøtene i skolen til å bli en mer inkluderende arena. Målet er å styrke medborgerskap gjennom å videreutvikle foreldremøte i grunnskolen til å bli en arena for samskaping av oppvekstfellesskaper mellom foreldre, barn og unge, skoler og lokalsamfunn.

Jeg deltar også i to samarbeidsprosjekter mellom Nord universitet, Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Namsos, og Sykehusapotekene i Midt-Norge ved Sykehusapoteket i Namsos, KoRiP | Kvalitet og relevans i praksis- Tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger. og  DiSaP| Digital samhandling i praksisstudier.   

Jeg leder prosjektet  MoVe| Studentmobilitet og veiledningspedagogikk  der vi utforsker erfaringer med å veilede og internasjonale studenter, og erfaringer med å motta veiledning som internasjonal student. Erfaringene skal danne grunnlaget for et nytt emne innen veiledning ved fakultetet.