Irene Bursvik

Førstekonsulent Studieavdeling med stab
E-post:
irene.bursvik@nord.no
Tlf:
+47 75 12 97 25
Mobil:
Kontor:
MOCA B021