Ivar Svare Holand

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
ivar.s.holand@nord.no
Tlf:
+47 74 11 22 51
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3214A

Om meg/bakgrunn

Ph.d i geografi om sosial sårbarht i sammenheng med naturkatastrofer og klimaendringer. Ansvarlig for kurs i naturgeografi, risiko og sårbarhet, GIS og kartografi. Viktige forskningsinteresser omfatter beredskap og kriserespons og arealplanlegging. Redaktør i Norsk geografisk tidsskrift/Norwegian Journal of Geography.

Bor på Straumen på Inderøya. Viktigste fritidssysler er friluftsliv og seiling med tradisjonsbåter.