Jan Eivind Østnes

Førsteamanuensis Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
jan.e.ostnes@nord.no
Tlf:
+47 74 11 21 25
Mobil:
+47 99032582
Kontor:
STEB 337