Jan Erik Andreassen

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
jan.e.andreassen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 83
Mobil:
+47 926 91 473
Kontor:
Bodø, Samfunnet 305
Kompetanseområder
Journalistikk