Jan-Oddvar Sørnes

Seniorrådgiver Rektors stab
E-post:
jan-oddvar.sornes@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 33
Mobil:
+47 908 39 821
Kontor:
HHB CAA241

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Ph.D. i Industriell Økonomi og Teknologiledelse.  NTNU (2004).
Har vært tilsatt ved Høgskolen i Bodø/Universitetet siden 1992 i forskjellige adm. Ansvarsområder innen E-læring, internasjonalisering, studieledelse.   Etter fullført Ph.D. utdanning i 2004 har jeg vært tilsatt ved Handelshøgskolen i Bodø, hvor jeg har hatt ulike verv, og vært studiumsansvarlig på flere masterutdanninger og i to perioder vært vise-dekan for forskning i tidsrommet.   Har en rekke undervisnings- og forskningsopphold i utlandet, primært USA. 

Kompetanseområder:
Forsker primært på kommunikasjon i organisasjoner.  Empirisk har jeg vært opptatt av bruk av IKT i organisasjoner, energiledelse, storytelling om nordområdene, ringvirkningsstuder, m.fl.  

Undervisning/veiledning:
Underviser i kvalitative metode på Ph.D og master nivå
Underviser i Kriseledelse og beredskap, internasjonal business, organisasjonskommunikasjon, kultur, og ledelse, mediehåndtering. 
Veileder Ph.D.  Master og Bacehelorstudenter innen organisasjon og ledelse. 

Forskning:
Se Christin

Publikasjoner:
​​Link til Cristin