Jan Reid Hole

Prorektor Forskning og utvikling
E-post:
reid.hole@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 58
Mobil:
+47 900 98 160
Kontor:
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG

Om meg/bakgrunn

Er rektors stedfortreder. Ansvar for forskningsstøtte og innovasjonsstøtte samt universitetsbiblioteket.

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:
Cand. agric.

Doktorgrad/PhD:
Dr. scient
Årstall og tittel på avhandling) / Year and title of thesis:
1984 The Nutritive Value of Poa Pratensis
Hovedfag/Master degree:
MSc in Immunology