Jill Beth Otterlei

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
jill.b.otterlei@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 46
Mobil:
Kontor:
CA3075

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Dr.pol. i statsvitenskap, UiTø, 2004.
Medlem i faggruppa Ledelse og innovasjon.

Kompetanseområder: 

Offentlig politikk og forvaltning, - herunder særlig lokalforvaltning og velferdspolitikk, organisasjonsteori og profesjonsteori.

Lokale politikkområder - barnevern og eldreomsorg.

Undervisning/veiledning:
Underviser i bachlor - emnene Offentlig politikk og administrasjon og master- emnet Velferdsstatens utvikling. 

Veileder bachelor- oppgaver i statsvitenskap og organisasjonsfag og innen HRM, og master- og doktorgradsavhandlinger.

Forskning:
Arbeider på prosjekter omkring NAV, Kommunal tjenesteyting, eldreomsorg, og Ungdom i nord - sikkerhet, miljø og velferd

Publikasjoner:
​Link til Cristin