Jill Beth Otterlei

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
jill.b.otterlei@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 46
Mobil:
Kontor:
CA3075

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Dr.pol. i statsvitenskap, UiTø, 2004.
Leder i Forskergruppa Styring, organisering og ledelse.
Programansvarlig for bachelor i organisasjon og ledelse.

Kompetanseområder:
Offentlig politikk og forvaltning, - herunder særlig lokalforvaltning og velferdspolitikk, organisasjonsteori og profesjonsteori.

Undervisning/veiledning:
Underviser i bachlor - emnene Offentlig politikk og administrasjon og Organisering og styring av velferdspolitikk, og master- emnet Velferdsstatens utvikling.Veileder Bachelor- oppgave i statsvitenskap og organisasjonsfag, Prosjektoppgave i personal- og kompetanseutvikling, Masteroppgave i Personalledelse, Masteroppgave i Politikk og samfunnsendring.

Forskning:
Arbeider på prosjekter omkring NAV- reformen, Kommunal risiko, beredskap og krisehåndtering, og Forskningsetikk vs. forvaltningsetikk.

Publikasjoner:
​Link til Cristin