John Birger Ulvund

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
john.b.ulvund@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 85
Mobil:
95933337
Kontor:
E 262