Jonny Mækelæ

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
jonny.makela@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 71
Mobil:
Kontor:
CAE214

Om meg/bakgrunn

Jeg er 64 år gift og har en sønn, 2 bonusdøtre og 5 barnebarn. 
Mine fritidsinteresser er: Håndball, terrengsykling, ski og fjellturer.

Jeg er en stereofreak og liker å høre på musikk. Går også gjerne på konserter. 

I helgene drar jeg ofte til Sulitjelma (Giken). Det er et sted og område jeg er blitt veldig knyttet til.

I feriene reiser jeg ofte til Syd Frankrike, Pyreneene, Italia, Sveits. Å vandre i alpene, nyte god mat og vin og ikke minst suge inn kulteren der er fantastisk. 

Undervisning/veiledning

Jeg underviser først og fremst på Videreutdanning i psykisk helsearbeid, men også på bachelor i Sykepleie, paramedisin, master i psykisk helsearbeid og spesialmasterne på FSH.

Jeg har vært involvert og ansvarlig for innføring og utvikling av Problembasert læring på Videreutdanning i psykisk helsearbeid fra 2005 frem til i dag.

Mine undervisningsområder er Psykisk helsearbeid, Salutogenese, PBL, Pedagogikk, Kommunikasjon, Mestring og Veiledning.

Forskning

Min hovedinteresse innen forskning er kommunalt psykisk helsearbeid. Min Ph.d. prosjekt ble gjennomført i et bofellsskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.
Fokuset i studien var relasjonene og samarbeidet mellom beboerne og de ansatte i bofellesskapet. Det ble utformet tre artikler av materialet.

Jeg har denne våren utformet en søknad til regionalt forkningsfond om milder til gjennomføring av et pilotprosjekt knyttet til utvikling (innovasjon) av hjemmetjenesten i Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus. Prosjektet handler om en utvikling av hjemmetjenesten til en gruppebasert hjemmetjeneste. Det vil si at helsearbeiderne skal ha ansvar for og arbeide sammen i grupper med et utvalg enkeltbrukere. dette for å sikre kontinuitet og styrke det faglige arabeidet overfor brukerne. 
Kompetanseområder
Forskningsgruppe psykisk helse