Jorunn Bjerkan

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
jorunn.bjerkan@nord.no
Tlf:
+47 74 02 29 42
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 109

Om meg/bakgrunn

Forsker og underviser primært innen e-helse, samhandling og pasientsikkerhet i sykepleierutdanningen.

Sykepleier med mastergrad innen helseinformatikk og PhD innen helsevitenskap 

Har lang erfaring innen ledelse i helsesektoren: kommune og sykehus, samt prosjektstyring av innføring av IKT-prosjekter i helsesektorenUndervisning/veiledning

  • Emneansvarlig for nettbasert studium/masteremne innen velferdsteknologi. Et 30 stp. emne over ett år med fokus på endringsledelse, innovasjon og brukermedvirkning der studentene utvikler og arbeider med reelle prosjekter i sektoren.
  • Emneleder for utvikling og gjennomføring av samfunnsfaglige emner 1. studieår i ny plan.

  • Underviser innen samfunnsfaglige emner i sykepleierutdanningen alle tre år.

  • Har utviklet og kjører undervisningsopplegg med pasientjournalsystemer som verktøy i sykepleieprosessen for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

  • Følger opp studenter i praksis-studier i ledelsepraksis ( på sykehjem, 3. år) og veiledningspraksis (hjemmesykepleie, 3. år)

Forskning

  • PhD (2015) med fokus på brukermedvirkning i systemutvikling med digital løsning for individuell plan som tematikk: "ICT in ICP: Analysing user participation in testing of a web-based tool for Individual Care Plans".