Kari Skarsaune

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
kari.skarsaune@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 14
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus E246