Karianne Sørgård Olsen

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
karianne.s.olsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 77
Mobil:
+47 971 81 879
Kontor:
Bodø, Samfunnet 312

Om meg/bakgrunn

Jeg underviser dette semesteret journalistikkstudenter på tekstseminaret (som er en del av dannelsessemesteret). Jeg har tidligere undervist  i organisasjonspsykologi på PK-studiet, og veileder master- og bachelorstudenter i HRM. Jeg har også undervist i portrettjournalistikk, tekstanalyse, kvalitative metoder, reportasje og medieteori. 

Forskningsmessig tilhører jeg forskningsgruppa for journalistikk, og jeg har publisert tekster om lokaljournalstikken i en digital hverdag, empati, redaksjonell bruk av sosiale medier og taus kunnskap. ​Akkurat nå forsker jeg på hvordan det er å være barn av profilerte journalister, hvordan utmarka konstrueres av media (i et kjønnet perspektiv) og på "Redaksjonell relevans"-prosjektet på journalistutdanninga, med vekt på mentorordninga. 

Doktorgraden min handler om hvordan (lokal)journalister erfarer en stadig mer digital hverdag.  
Teoretisk sett ligger interessene mine innenfor mikrososiologien (med vekt på hverdagslivssosiologi og emosjonssosiologi), profesjonsteori og medieteori. 

Jeg har bakgrunn fra journalistikken, med vekt på reportasjejournalistikk og lokaljournalistikk.