Kjell Harald Røli

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
kjell.h.roli@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 74
Mobil:
Kontor:
CAE229