Kristin Berre Ørjasæter

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
kristin.b.orjasater@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 37
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i helse- og sosialvitenskap ved faggruppe vernepleie og psykisk helse, FSH. Jeg er også leder for forskningsgruppe i psykisk helse ved Nord universitet. Lenke til nettside​

Min doktorgradsavhandling innen helsevitenskap omhandlet recovery hos mennesker med langvarige psykiske problemer og hadde fokus på deltakelse i kunstaktiviteter i psykisk helsevern Lenke til prosjektpresentasjon​

I 2012 begynte jeg i høgskole- og universitetssektoren. Før dette hadde jeg stilling som behandler og fagkoordinator i psykisk helsevern. Jeg er utdannet klinisk sosionom, familieterapeut og har 15 års erfaring fra psykiatrisk poliklinikk, akutt- og intermediær sengepost. Jeg har vært spesielt opptatt av å utvikle god behandling til mennesker med spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Kontinuerlig fagutvikling har vært viktig og dette har gitt utslag i videreutdanning innen familieterapi, skjematerapi, dialektisk atferdsterapi (DBT), EMDR og 1,5 års kompetanseprogram om spiseforstyrrelser. Jeg har drevet både individual behandling gruppebehandling. Ettersom jeg fortsatt savner det kliniske arbeidet i psykisk helsevern forsøker jeg å holde meg oppdatert gjennom forskningsbasert undervisning og utvikling av nye forskningsprosjekt innen psykisk helsefeltet.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder (2019--)
 • Stipendiatrepresentant. Forskningsutvalget FSH, Nord universitet (2018- 2019).
 • Stipendiat i helsevitenskap, NTNU (2015-2019)
 • Universitetslektor, Campus Namsos (2012 -2015)
 • Behandler/klinisk sosionom, Sykehuset Namsos, psykiatrisk poliklinikk (2011-2012)
 • Klinisk terapiutdanning innen skjematerapi, DBT og EMDR (2006-2010)
 • Fagkoordinator/klinisk sosionom/klinisk forsknings-medarbeider, St.Olavs Hospital, Brøsetpoliklinikken og Nidaros DPS (2006-2012)
 • Klinisk videreutdannig i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets høgskole (2003-2005)
 • Hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU (2003)
 • Behandler, Sykehuset Namsos, psykiatrisk akutt- og intermediær sengepost (2001-2005)
 • Miljøterapeut, Sykehuset Namsos & Sykehuset Levanger, psykiatrisk akuttpost og intermediærpost (1999-2001)
 • Miljøterapeut, Avlastningsbolig for barn & unge, Levanger kommune (1999-2001)
 • Bachelorgrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (1996-1999)

Undervisning/veiledning

Jeg underviser på bachelorutdanningene vernepleie, sykepleie, videreutdanning i psykisk helse og på masterutdanningen i psykisk helse i temaene: kvalitativ metode, psykisk helse, psykiske lidelser, recovery, identitet, samfunnsdeltakelse, medborgerskap, sosialt arbeid, samfunnsarbeid, helse-og sosialpolitikk, organisasjonsteori, ledelse og saksbehandling.
Forskning

Jeg er forskningsgruppeleder i forskningsgruppen "Psykisk helse", se lenke https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/forskning/forskningsgrupper/Sider/forskningsgruppe-for-psykisk-helse.aspx​​. I tillegg er jeg assosiert medlem i forskningsgruppen "Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper", Nord Universitet og "Relasjonell velferd", NTNU, se lenke ​​https://www.ntnu.no/ipl/relasjonell-velferd​.          

Mine forskningsinteresser er knyttet til psykisk helse, recovery, medborgerskap, samarbeidsbasert forskning, kunst & helse, kollegaveiledning og foreldrestøttende arbeid.

I mitt doktorgradsarbeid utforsket jeg hvordan utøvende kunstaktivitet i sykehus kan støtte recovery prosesser hos mennesker med langvarige psykiske problemer. Tittel på prosjektet var "Musikk og teaterverksted som arena for recovery prosesser". I forbindelse med doktorgradsarbeidet har jeg og kollega, Ingunn Sjesol Bulling innsamlet data rundt vår egen doktorgradsprosess. Dette materialet er omfattende og vi er i startfasen av å analysere og publisere fra dette prosjektet.

Sammen med kollegaer Lily Appoh og Anita Berg arbeider jeg med forskningsprosjektet "Foreldrestøttende tiltak i Nye Namsos kommune". Dette prosjektet varer til 2022. Lenke til prosjekt​

Sammen med Arve Almvik arbeider jeg med forskningsprosjektet "Recovery-orienterte praksiser i psykisk helsevern". Vi skriver for tiden flere vitenskapelige artikler. Lyst å vite mer om prosjektet? Se Lenke til prosjekt​

Høst 2021 var oppstart av to nye forskningsprosjekter: 

1) REACTIVATE: The Meaning of Art-based Vocational Rehabilitation,https://spark.adobe.com/page/e9VOWhWyvk81u/​ 

2) Illness Management and Recovery in Specialised Mental health Care: Experiences of Professionals, se https://spark.adobe.com/page/In3mBGy1DIWIc/


Fra høsten 2021 vil jeg også være hovedveileder på doktorgradsprosjektet "Psykisk helse hos profesjonelle artister i underholdningsindustrien". Jeg gleder meg :) ​​​Lenke til prosjekt