Lasse Finsås

Direktør Digitalisering og infrastruktur
E-post:
lasse.finsas@nord.no
Tlf:
+47 7482 3722
Mobil:
90076900
Kontor:
STJCA 3FLØY2