Lena-Mari Sjöblom

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
lena-mari.sjoblom@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 17
Mobil:
Kontor:
Kompetanseområder
Forskningsgruppe psykisk helse