Linda Kristin Evenset

Rådgiver Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
linda.k.evenset@nord.no
Tlf:
74112033
Mobil:
Kontor:
STEA 105

Om meg/bakgrunn

Eksamenskontor Steinkjer. 
Studieveileder for FBA - Steinkjer med ansvar for master i biovitenskap - terrestrisk økologi og naturforvaltning og årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn. 

Studieveiledning
Studentrekrutering
Sensorer
Eksamensgjennomføring