Line Kolås

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
line.kolas@nord.no
Tlf:
+47 74 11 22 26
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3132

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis og fagperson med engasjement for undervisning og forskning innen IT, pedagogisk bruk av digitale verktøy, kvalitativ forskning og utdanningsforskning. 

Jeg var prosjektleder for P3 – Learning through construction i Excited – senter for fremragende IT-utdanning i perioden 2017-2021, og fortsetter som klyngeleder for klynge 2 - Pedagogikk innen IT-utdanning fra 2022 (Excited). 

Min faglige kompetanse er innen design av e-læringssystemer, pedagogisk bruk av IKT, profesjonsfaglig digital kompetanse, kvalitativ forskningsmetodikk, IT-utdanning / IT fagdidaktikk og utdanningsforskning. 

I 2021 ble jeg anerkjent som merittert underviser ved Nord universitet.

Undervisning/veiledning

Jeg underviser for øyeblikket i studieprogrammene "Spill og opplevelsesteknologi" og Masterfordypningen innen profesjonsfaglig digital kompetanse 1.-10. trinn" ved masterstudiet "Tilpasset opplæring".   

I tillegg er jeg veileder på doktorgradsprosjekt. 
Forskning

Internasjonale prosjekter:

 • ActivEd (2011-2014): Erasmus intensive programme. Educational videos. Samarbeid med Haapsalu College, EE, Winchester University, UK og University College Syddanmark, DK. 
 • CoTech (2010-2012): Et utviklingsprosjekt finansiert av NordPlus. Samarbeid med Haapsalu College, Estland og University College Syddanmark, Danmark.
 • QUIS (2005-06): QUIS – Quality, Interoperability and Standards in e-learning. (EU-prosjekt under “The eLEARNING programme", DG EAC/26/04).  
 • E-LEN (2003-04): E-LEN (EU-prosjekt under Socrates programmet, ref.nr: 101421-CY-2002-1-CY-minerva-mmp)

Nasjonale prosjekter:

 • SFU Excited​Klyngeleder for klynge 2 - Pedagogy in IT education, som er en av tre klynger i senterets andre periode (2022-2026).​
 • SFU Excited. Prosjektleder for P3 - Learning through construction (2016-2021), som er ett av fem prosjekter i Senter for fremragende undervisning Excited ved NTNU og Nord universitet.
 • Studenter som forskningsteam (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt. Utprøving av forskningsmetoder som pedagogiske metoder.
 • Interaktivt virtuelt feltarbeid (2017-18). Norgesuniversitetsprosjekt, med fokus på bruk av 360 graders bilde og video i kurs med feltarbeid.
 • E-læring i landbruket (2016).
 • Det digitale bibliotek (2015-16).
 • Å tolke et gevir (2013-2014).
 • VisPed (2012-13).
 • PLN – Personlige læringsnettverk (2012-13).
 • SAK 7 – teknologi. 
 • Nærproduksjon av video (2011-12). Finansiert av Norgesuniversitetet.
 • Kreativ leik med IKT
 • Kreativ bruk av LMS (2005-06). ​