Line Kolås

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
line.kolas@nord.no
Tlf:
+47 74 11 22 26
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3031