Lise Annie Bjørnli Sagmo

Førstelektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
lise.a.sagmo@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 87
Mobil:
Kontor: