Lise Marie Rønningen

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
lise.m.ronningen@nord.no
Tlf:
7421 2361
Mobil:
Kontor:
LEVE 101

Om meg/bakgrunn

Jeg har en mastergrad i sosialantropologi fra NTNU. Masteroppgaven er basert på feltarbeid i Øst-Afrika. Etter mastergraden har jeg flere års arbeidserfaring fra asylmottak, som nestleder, informasjonsansvarlig, bosettingsansvarlig. Fra 2016 har jeg jobbet ved sykepleierutdanningen ved Nord Universitet, og undervist i samfunnsvitenskapelige fag.

Innen 2022 vil jeg være ferdig med en doktograd i sosiologi. I denne utforsker jeg det flerkulturelle møtet i helsetjenestene, med spesielt fokus på kvinner med flyktningbakgrunn.