Liv Mari Brandt

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
liv.m.brandt@nord.no
Tlf:
75 51 70 58
Mobil:
+47 902 02 349
Kontor:
Vesterålen 111