Mads Henrik Skauge Antonsen

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
mads.h.antonsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 81
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3035

Om meg/bakgrunn

Stipendiat i sosiologi ved Nord universitet. Forskningsområder er idrett, individualisering, sosial kapital og ulikhet. Tilhører forskningsgruppen Idrett og samfunn https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning/faggrupper/ledelse-og-innovasjon#&acd=2cf69468-a55e-de2f-7803-6de220542b51​

[PhD candidate in sociology at Nord University. My research is primarily on individualization, social capital and inequality, often within the field of sociology of sport].