Mads Henrik Skauge Antonsen

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
mads.h.antonsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 81
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3074

Om meg/bakgrunn

Universitetslektor, Fakultet for samfunnsvitenskap, forskningsgruppen Idrett og samfunn, Nord universitet. Sosial kapital, individualisering, sosial ulikhet og idrett.

[Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, Centre for Sport and Society, Nord University. Social capital, individualization, social inequality and sport.]​