Magnus Sivertsen Sørvig

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
magnus.s.sorvig@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 82
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E327B