Marianne Kollerøs Nilsen

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
marianne.k.nilsen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 57
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jobber 25% som universitetslektor på bachelorutdanningen i farmsi, campus Namsos, i tillegg til stipendiatstilling 75%. 
Har arbeidet ved farmasiutdanningen siden 2003, og har før det erfaring fra apotek.
Følger Ph.D program i studier av profesjonspraksis.Ph.D prosjektet handler om beslutningstaking i forbindelse med legemidler brukt ved behov til eldre som bor i omsorgsboliger.

Undervisning/veiledning

Underviser i emnene Samfunnsfarmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelteknologi, Bachelor, Farmasøytisk praksis

Forskning

Forskningsområde: Behovsmedisinering og eldre som bor i omsorgsboliger.
Kompetanseområder
Farmasi