Marianne Kollerøs Nilsen

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
marianne.k.nilsen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 57
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Faggruppeleder for faggruppe Legemidler og legemiddelhåndtering (50%)
Førsteamanuensis ved  bachelorutdanningen i farmsi, campus Namsos (50%).
Har arbeidet ved farmasiutdanningen siden 2003, og har før det erfaring fra apotek.


Undervisning/veiledning

Underviser i emnene Samfunnsfarmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelteknologi, Bachelor, Farmasøytisk praksis.

Forskningsinteresser: legemiddelhåndtering, legemiddelbruk, samfunnsfarmasi

Forskning

Forskningsområde: Behovsmedisinering og eldre som bor i omsorgsboliger.
Kompetanseområder
Farmasi