Marthe Bjørgum

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
marthe.bjorgum@nord.no
Tlf:
+4775517096
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E 242
Kompetanseområder
Forskningsgruppe psykisk helse