Mathias Brynildsen Reinar

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
mathias.b.reinar@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 41
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 201

Om meg/bakgrunn

Jeg har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU (2011), med en oppgave om Nobelkomiteen og norsk utenrikspolitikk før første verdenskrig. Har etter det jobbet som forvaltningsrevisor i Oslo kommune (2012-2018) og i miljøgruppa på Nordlandsforskning (2018-).

​​


Forskning

Doktorgradsprosjekt om miljø og bærekraft i norsk by- og kommuneplanlegging.

Deltar i forskningsprosjekt om implementering av FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging, finansiert av Forskningsrådet (2020-2023) - "Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning​"(www.fieldofgoals.no)