Md Golam Rbbani

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
golam.rbbani@nord.no
Tlf:
+47 75 51 77 91
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2125