Monica Finnanger

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
monica.finnanger@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 31
Mobil:
Kontor:
Kompetanseområder
Forskningsgruppe psykisk helse