Morten Andreas Aune

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
morten.a.aune@nord.no
Tlf:
7402 2546
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 2105

Undervisning/veiledning

Undervisning og veiledning innenfor følgende fagområder:
- Motorisk kontroll og læring
- Idrettsfysiologi
- Bevegelseslære/biomekanikk
- Fysisk aktivitet og helse
- Ferdighetsutvikling i kroppsøving og idrett
- Trenerrollen
- Alpint

Forskning

​Gjør forskning innenfor idretts- og bevegelsesvitenskap. Medlem i  "Forskningsgruppe for Bevegelsesvitenskap" (Sport and Human Movement Science, SaHMS)​​ . 

 
Se mer om FoU-arbeid på​ cristin.no og researchgate.net