Morten Einar Edvardsen

Førstelektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
morten.e.edvardsen@nord.no
Tlf:
+47 75 05 78 23
Mobil:
+4795254160
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Faggruppeleder grunnskolelærerutdanningen

Master grunnskolelærerutdanning
Samlingsbaserte utdanninger
BAENG - engelsk
PfDK - profesjonsfaglig digital kompetanse
Kvalitetsutvikling
Profilering
EVU
Forsknings - og utviklingsarbeid

Forskningsgrupper:
Teknologi og læringsmiljø
Skoleheimshistorie

Undervisning/veiledning

Organisasjon og ledelse
Pedagogikk og ledelse
Skolen i samfunnet
Spesialpedagogikk og entreprenørskap
Rektorutdanningen
Rådgivning
Vmentor
Kvalitetsutvikling og ledelse

Forskning

Teknologi og læringsmiljø
Team og teamutvikling
Lærende nettverk
Profesjonelle læringsfellesskap
Ledelse og eierskap
Endringsledelse