Morten Stene

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
morten.stene@nord.no
Tlf:
+47 7411 2121
Mobil:
Kontor:
STEC 266

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn

Fagansatt i bedriftsøkonomiske fag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet siden 1984. Arbeidet noen år i Steinkjer næringsselskap.  Studiesjef, utviklings- og kommunikasjonssjef og webredaktør ved Høgskolen i Nord-Trøndelag først på 2000-tallet. Seniorforsker, forskningsleder og forskningsformidler ved Trøndelag Forskning og Utvikling fra 2008 (20 prosent stilling i fra 1.4.2017). Se fullstendig CV på cristin.no.

Kompetanseområder

Markedsføring, forretningsmodellutvikling, tjenestedesign (samskaping/samhandling), bedrifts- og næringsutvikling, forskningsformidling, forskningsmetode og innholdsproduksjon web. Se publikasjoner på Cristin.no.

Undervisning

Markedsføring (BA og MBA), samfunnsvitenskapelig metode, veiledning bachelor-/masteroppgaver økonomi og ledelse.

Forskning

Pågående prosjekter

  • Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap Norge−Sverige (ReSeNS) – Interregprosjekt, 2016−2018, samarbeid Mittuniversitetet.
  • Livskvalitet og samhandling Ovalt PensjonistPensjonat, Maurtuva Vekstgård (RFF-Midt-Norge) (2017​−2018), samarbeid Trøndelag Forskning og Utvikling

Interesseområder

  • Nye samarbeidsmodeller innen tjenesteproduksjon
  • Strategisk kommunikasjon/informasjon og samfunnskontakt
  • Digital forretningsutvikling
  • Bedrifts-, virksomhets- og næringsutvikling (entreprenørskap, innovasjon)