Nora Sørensen Vaage

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
nora.s.vaage@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 19
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3109

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i kunst- og mediefag på Fakultet for samfunnsvitenskap, og jobber hovedsakelig med kunst og ny teknologi, med særlig fokus på etikk, opplevelsesdimensjoner og koblinger til samfunnsutviklingen, f.eks. klimaendringer og bioøkonomi. I tillegg er jeg opptatt av representasjoner og metaforer i ny teknologi, kunstnerisk utviklingsarbeid og syn på kunst som forskning, og begrepsforståelse innen kunst- og medieteori.

Bakgrunn

PhD i vitenskapsteori fra Universitetet i Bergen (2016).

Har kunsthistorie, filosofi, litteraturteori, medievitenskap og teatervitenskap i fagkretsen.

Startet fulltid ved Nord Universitet januar 2021, etter å ha vært førsteamanuensis II (20%) fra september 2019.

Arbeidet tidligere som førsteamanuensis i kunst- og kulturfilosofi ved Maastricht University i Nederland (2016-2020).

Har hatt oppdrag som kunstkritiker og kurator, f.eks. ved Article-biennalen i Stavanger i 2016, og koordinator for Responsible Research and Innovation (RRI) ved Senter for Digitalt Liv (2016).


Undervisning/veiledning

Underviser på mediefagene ved Fakultet for Samfunnsvitenskap: film- og TV-produksjon, 3D/VFX og Spill- og opplevelsestid, hovedsaklig om metode og kunst- og medieteori. Fra høsten 2022 er jeg også aktiv på Master i samfunnsanalyse.

Emneansvarlig for FTV1017: The Art and Technology of Moving Images (tidligere FTV1004: Film as Art and Technology: History, Theory, Ethics), FTV2106: Bachelor Production, og SAM5017: Digital living - analyzing the sociotechnical.

Kan veilede master- og doktorgradsstudenter med temaer knyttet til (nye) medier, kunst, teknologi- og vitenskapsstudier, etikk, filosofi, klimanarrativer og lignende.

Har tidligere undervist på BA-, MA- og PhD-nivå innen kunsthistorie, kunstfilosofi og kunstsosiologi, medieestetikk, vitenskapsfilosofi, forskningsetikk, bioetikk, vitenskapsteori, mm. ved Maastricht University og Universitetet i Bergen.


Forskning

Jeg forsker hovedsakelig på
1. bio- og økokunst, altså kunst som utforsker den levende verden rundt oss, og er i denne sammenheng aktiv som forskningsleder ved NOBA: Norwegian Bioart Arena ved Vitenparken Ås.
2. representasjoner og narrativer av klimaendringer.
3. metaforers rolle i forståelsen av ny teknologi.
4. kunnskapssyn i kunstnerisk forskningsarbeid.

Deltar i forskergruppene R&D in Vizualisation​ (FSV) og Digital Art Lab (FLU).