Oddbjørn Johansen

Dosent Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
oddbjorn.johansen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 68
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Jeg er utdannet sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Arbeider som dosent i profesjonskunnskap ved vernepleierutdanningen ved Nord universitet i Namsos.

I det fosknings og utviklingsarbeidet jeg har gjort, som gjorde at jeg ble vurdert til å inneha dosentkompetanse, har jeg spesielt vært opptatt av hvordan kultur kan brukes for å gi mennesker med funksjonsnedsettelse en stemme i samfunnsdebatten. Jeg var med på å etablere Teater nonSTOPP i Namsos som er et teater for mennesker med utviklingshemming.


Kompetanseområder:
Profesjonskunnskap, medvirkningsprosesser, kultur og deltakelse, helse og sosialpolitikk, stat og kommunalkunnskap, tverrfaglig samhandling


Undervisning/veiledning

Underviser og veileder på ulike emner på vernepleierutdanningen innenfor sosialt arbeid; funksjonshemning og samfunn, samfunnskunnskap, arbeid med grupper, brukermedvirkning, sosialpolitikk og velferdstjenester, stat og kommunalkunnskap.

Forskning

Evaluering, følgeforskning og aksjonsforskning innen; Kultur, deltakelse, medvirkning, frivillighet, samhandling og samarbeid.