Odil Sætertrø

Førstelektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
odil.satertro@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 16
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 345