E-post:
orjan.olsen@nord.no
Tlf:
75517816
Mobil:
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 210

Om meg/bakgrunn

Jeg jobber som webredaktør for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Senteret er en del av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og jobber for å fremme kunst- og kulturfag i alle deler av opplæringsløpet. 

Jeg har kontor i Mørkvedgården, studiested Bodø.

Utdanning/Bakgrunn:

Adjunkt med tilleggsutdanning i digital kunst og håndverk (Nord universitet 2018).

Arbeidet som kontakt- og musikklærer ved Vestmyra Skole 2008-2017.  Ansatt ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen siden 2018.

Kompetanseområder:

Praktisk musisering, musikkteori, lydteknikk, design/editering av bilde, film og lyd samt animasjon.