Øystein Henriksen

Dosent Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
oystein.henriksen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 22
Mobil:
+47 911 05 580
Kontor:
CA3040

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:

Utdanning/Kompetansevurdering:

 • Sosionom (1984)
 • Can. Sociol. (1989)
 • Dosent i sosialt arbeid (2008)
 • PhD i sosiologi (2015)

Arbeidserfaring:

 • Behandling av unge rusmisbrukere (84-90)
 • Høgskolen i Østfold (90-91)
 • Universitetet i Nordland (92-)
 • 20% Nordnorsk kompetansesenter-Rus(03-)

Verv:

 • Dekan for fakultet for samfunnsvitenskap (20000-07)
 • Faggruppeleder på fakultet for samfunnsvitenskap for Velferd og sosiale relasjoner 40% stilling, Nord universitet. (2016-)
 • Nestleder i profesjonsrådet for sosialt arbeid og velferdsfag. (2014-)
 • Medlem i nasjonal programgruppe for å utarbeide nye rammeplaner for sosionomutdanningen (2016-)

Kompetanseområder:
Rus, forebygging, ungdom, foreldre og barn, sosialt arbeid, sosialarbeiderutdanning

Undervisning/veiledning:
Bachelor i barnevern og sosialt arbeid. Diverse emner.
Master i sosialt arbeid, programansvar/ veiledning.

Forskning:
1992-95: "Rusmiddelbruk i samfunn preget av omstilling"
1996-00: "Kommunikasjon om rus i familien"
2003-15; Utvikling og implementering av rusforebyggingsprogrammet "Unge og Rus"
2007-15; Forebyggende samspill; om foreldremøter innenfor et rusforebyggende program i skolen. (Doktorgradsprosjekt)
2014-15; Sosialfagprosjektet. Omfang av felleselementer i BSV-utdanningene – argumentasjon og konsekvens.
2017 -; Koherens mellom utdanning og praksis i sosialt arbeid

Publikasjoner: 

Link til Cristin