Ole Petter Vestheim

Førsteamanuensis Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
ole.p.vestheim@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 87
Mobil:
Kontor:
Levanger, C Nylåna 4.222

Om meg/bakgrunn

Jeg er utdannet allmennlærer fra tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag. Etter fullført lærerutdanning tok jeg master i kroppsøving med fokus og fordypning i friluftsliv. Tidligere har jeg jobbet som lærer på ulike nivåer i grunnskolen. 

Jeg har vært tilsatt ved lærerutdanningene på Røstad siden 2012 da jeg startet i et doktorgradsløp. Ph.d.-prosjekt rettet søkelyset mot praksis på skoler som over tid hadde oppnådd gode resultater på nasjonale prøver i Norge. Etter disputas i 2017 har jeg fortsatt forsket på hvordan ulike aspekter med ekstern skolevurdering, ansvarliggjøring og offentliggjøring av skoleresultater virker inn på skolens praksis og politikk. 
Undervisning/veiledning

Jeg underviser i dag på ulike studier på Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. De siste årene har jeg i hovedsak undervist i pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanning og på Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning. Det siste er et internasjonalt studie med studenter fra Norge og mange andre land rundt om i verden. 

For øvrig veileder jeg studenter som tar master i tilpasset opplæring med fordypning i spesialpedagogikk og underviser i vitenskapsteori på samme studie.

Forskning

Jeg er leder i forskningsgruppen Profesjon, praksis og utvikling i barnehage og skole. Forskningsgruppen utvikler kunnskap om profesjonalitet og profesjonsutøvelse i en tid der rammene for utdanning stadig er i bevegelse. Gjennom forskning på både mikro- og makronivå innen barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, og ved bruk av ulike teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger, bidrar forskningsgruppen til en dynamisk tilnærming til feltet, samt til en bred forståelse av profesjonalitetsbegrepet og hva profesjonell praksis og utvikling kan innebære. 

Lenke til gruppen: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/forskningsgrupper/Profesjon-praksis-utvikling 

For øvrig er jeg medlem i en tverrfaglig forankret forskningsgruppe, Krig og konflikt i minnekultur og politisk styring. 

Lenke: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/forskning/forskningsgrupper/krig-og-konflikt​