Ove Hellzén

Professor II Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ove.hellzen@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor: